Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 657 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 836),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)

Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców gminy Perzów lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców gminy Perzów wynosi 31,00 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Urząd Gminy w Perzowie - numer rachunku bankowego 74 84130000 0200 0619 2000 0002 z zaznaczeniem "opłata za udostępnienie informacji o danych osobowych". Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Ogólnych i Obywatelskich Urzędu Gminy w Perzowie, Biuro Ewidencji Ludności (budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie, pok. nr 6), tel. 627861094

Tryb odwoławczy:
Na decyzję o odmowie udzielenia informacji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Perzów.

Uwagi:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Perzów lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców gminy Perzów uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców Gminy Perzów lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców Gminy Perzów a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz PESEL - wymagany

  • Dowód uiszczenia opłaty - wymagany

  • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu) - wymagany

  • Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych – wymagany

Załączniki

WZOR_WNIOSKU_O_UDOSTEPNIENIE_DANYCH_JEDNOSTKOWYCH_Z_REJESTRU_MIESZKANCOW__REJESTRU_ZAMIESZKANIA_CUDZOZIEMCOW_ORAZ_REJESTRU_PESEL (1) (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Binek
Data utworzenia:2018-01-26 08:16:07
Wprowadził do systemu:Marta Binek
Data wprowadzenia:2018-01-26 08:16:14
Opublikował:Marta Binek
Data publikacji:2018-01-26 08:18:28
Ostatnia zmiana:2018-01-26 08:18:37
Ilość wyświetleń:318

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij