Telefony i adresy kontaktowe praconików Urząd Gminy w Perzowie

 

Imię i nazwisko pracownika

 

Referat- stanowisko

 

Pokój

 

 

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

Danuta Froń

 

Wójt Gminy Perzów

 

 

 

 

 

627861861

 

wojt@perzow.pl

                                                 REFERAT SPRAW OGÓLNYCH I OBYWATELSKICH

 

Weronika Urbańska

 

 

Sekretarz Gminy

 

Pok. Nr 1

 

627861852

 

sekretarz@perzow.pl

 

Agata

Grzegorek-Poręba

 

 

SEKRETARIAT

 

Pok. Nr 2

 

627861060

 

agata.poreba@perzow.pl

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

627861509

 

gmina@perzow.pl

 

Wioleta Najdek

 

Biuro Rady Gminy

 

 

Pok. Nr.5

 

627861856

 

wioleta.najdek@perzow.pl

 

Krzysztof Listowski

 

Informatyk

 

 

 

 

627861060

 

informatyk@perzow.pl

 

Kinga Slotta

 

Ewidencja ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

 

Z-ca kierownika USC

 

 

Budynek GOK, pok. Nr 6

 

 

627861094

 

 

kinga.slotta@perzow.pl

 

                                                 URZĄD STANU CYWILNEGO                      

 

Anna Gruchot

 

 

 

Kierownik USC

Dowody osobiste

Ochrona Inf. Niejawnych

 

Budynek GOK, pok. Nr 6

 

627861094

 

anna.gruchot@perzow.pl

 

REFERAT FINANSOWY

 

 

Edyta Kieruzal

 

 

Skarbnik Gminy

 

 

Pok.nr 12

 

 

627861858

 

skarbnik@perzow.pl

 

 

 

 

 

Podatki

 

 

 

627861859

 

podatki@perzow.pl

 

Bernadeta Urbańska

 

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Pok. Nr 4

 

627861859

 

bernadeta.urbanska@perzow.pl

 

Joanna Adamczyk

 

 

Księgowość podatkowa

 

Pok. Nr 4

 

627861859

 

joanna.adamczyk@perzow.pl

 

Lidia Linka

 

 

Księgowość budżetowa

 

Pok. Nr 7

 

627861857

 

lidia.linka@perzow.pl

 

Bożena Stryjakiewicz

 

 

Księgowość budżetowa

 

Pok. Nr 11

 

627861855

 

bozena.stryjakiewicz@perzow.pl

 

Teresa Brząkała

 

 

Księgowość budżetowa

 

Pok. Nr 11

 

627861855

 

teresa.brzakala@perzow.pl

 

Bożena Wrzosek

 

 

Kasa

 

Pok. Nr 4

 

623666025

 

bozena.wrzosek@perzow.pl

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OŚWIATY

 

Piotr Prędki

Kierownik ROŚGPK

inwestycje, kanalizacja, ścieki, sieć wodociągowa

 

Pok. nr 10

 

627861067

 

piotr.predki@perzow.pl

 

Natalia Świerblewska

 

Inwestycje, budownictwo

 

Pok.nr 10

 

627861067

 

natalia.swierblewska@perzow.pl

 

 

Tomasz Szydlik

Z-ca Kierownika ROŚGPK

budownictwo i planowanie przestrzenne

 

Pok. nr 9 wejście przez 8

 

 

 

627861850

 

 

tomasz.szydlik@perzow.pl

 

Magdalena Siudy

 

Pomoc administracyjna, Program Czyste powietrze,

Koordynator do spraw dostępności

 

 

Pok. nr 5

 

627861856

 

magdalena.siudy@perzow.pl

 

Barbara Grzegorek

Gospodarka komunalna

- sprzedaż mienia i umowy najmu

Pok. nr 9 wejście przez 8

 

 

 

627861850

 

barbara.grzegorek@perzow.pl

 

Agnieszka Smolarek

Zamówienia publiczne,

współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Pok. Nr 6

 

627861853

 

agnieszka.smolarek@perzow.pl

 

Dominika Balińska

Oświata, działalność gospodarcza, pozwolenia na wycinkę drzew

 

Pok. Nr 8

 

623666027

 

dominika.balinska@perzow.pl

 

Anna Niedźwiecka

Gospodarka

wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami

 

Pok. Nr 8

 

623666027

 

 

anna.niedzwiecka@perzow.pl

 

Katarzyna Izydorska – Kubica

 

Ochrona środowiska, rolnictwo, drogi, straże.

 

Pok. Nr 6

 

 

623666026

 

 

kasia.kubica@perzow.pl