Treść oświadczenia zamieszczona jest w załączniku.