W sprawie:
Statutu Gminy Perzów.

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
XLII/209/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
wchodzi w życie w pierwszym dniu kadencji organów Gminy Perzów następującej po kadencji, w czasie której uchwała została podjęta.