Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Fundusz alimentacyjny

Symbol:


Wydział:
Świadczenia rodzinne

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz 1228 z poźniejszymi zmianami ) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do swiadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Dz. U Nr 123 poz. 836

Opłaty:
bez opłat

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.


Uwagi:
ŚWIADCZENIA Z Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ:
1) obywatelom polskim
2) cudzoziemcom
- zamieszkującym na terytorum Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
- osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI oznacza egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się równiż niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

OKRES ŚWIADCZENIOWY następuje od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

OSOBA UPRAWNIONA - osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

ŚWIADCZENIA NIE PRZYSŁUGUJĄ jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- zawarła związek małżeński

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia.Dokumenty
  • 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie za dany rok - wszystkich dorosłych członków rodziny (wymagany)

  • 2. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (wymagany)

  • 3. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego za ostatnie dwa miesiące (wymagany)

  • 4. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (wymagany)

  • 5. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (wymagany)

  • 6. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (wymagany)

  • 7. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów Wniosek składa osoba pełnoletnia, która ma zasądzone świadczenia alimentacyjne od jednego z rodziców. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składa matka lub ojciec (wymagany)


Załączniki

OŚWIADCZENIE - DOT. BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE - DOT. DOCHODU NA ZASADACH OGÓLNYCH (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE - DOT. SZKOŁY (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE - DOT. GOSPODASTWA ROLNEGO (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Grzegorek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Grzegorek
Data wprowadzenia:2011-01-11 07:38:44
Opublikował:Anna Grzegorek
Data publikacji:2011-01-11 09:14:19
Ostatnia zmiana:2015-05-06 14:18:14
Ilość wyświetleń:2115

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij