O G Ł O S Z E N I  E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie
informuje, iż ponownie przystępuje do realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2020
W związku z powyższym osoby będące w trudnej sytuacji życiowej
ze względu  na ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność
i inne spełniające kryterium dochodowe tj.1542,20 - dla osoby samotnej,
1161,60 - dla jednego członka rodziny w przypadku rodziny,
oraz zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej
Proszone są o kontakt osobisty
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Perzowie