Treść zapytania wraz z załacznikami zamieszczona jest w załącznikach.