Treść zawiadomienia zamieszczona jest w załączniku.