74 8413 0000 0200 0619 2000 0002

Odbiorca wpłaty: Gmina Perzów, 63-642 Perzów