Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 272 12 2011

 

Perzów, dnia 17.08.2011r.

 ROŚGPK 272.12.2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr  272.12.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów w roku szkolnym 2011/2012 oraz innych przewozów, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:

1.       NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:

Zakład Usługowo-Handlowy Transport Osobowy 56-500 Syców, ul. Matejki 30

2.       SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO: 56-500 Syców, ul. Matejki 30

3.       UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100% - jedyna oferta.

4.       NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %

Oferty należało składać  w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów 78, pokój nr 2. Termin składania ofert upłynął dnia 08.08.2011 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Otwarcie oferty nastąpiło dnia 08.08.2011 r. o godz. 9:30.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w zł za 1 km

1.      

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Batorego 35

3,97

2.      

Usługi Transportowe Handel Obwoźny Artykuły Spożywczo- Przemysłowe Lech Kraus ul.Dworcowa4, 63-600 Kępno

5,49

3.      

Zakład Usługowo-Handlowy Transport Osobowy 56-500 Syców, ul. Matejki 30

3,46

 

W toku prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił  ofertę nr 2. Ocenie podlegały dwie oferty

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Liczba pkt w kryterium CENA 100 %

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Batorego 35

3,97

261,45

 

3

Zakład Usługowo-Handlowy Transport Osobowy 56-500 Syców, ul. Matejki 30

3,46

300,00

 

Punkty zostały przyznane zgodnie z  pkt XIII SiWZ. Oferta nr 3 otrzymała maksymalną liczbę pkt ponieważ oferta zawierała najniższą cenę brutto  (spośród niewykluczonych i nieodrzuconych).

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3  tj. ofertę Wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy Transport Osobowy 56-500 Syców, ul. Matejki 30, która otrzymał  300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00 pkt.

5.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.

6.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 2 następującego wykonawcy:

Usługi Transportowe Handel Obwoźny Artykuły Spożywczo- Przemysłowe Lech Kraus ul.Dworcowa4, 63-600 Kępno

7.       Uzasadnienie: W pkt VI SIWZ zamieszczono zapis: „Pozostałe dokumenty które należy załączyć do specyfikacji:… -Zaakceptowany i podpisany przez wykonawcę wzór umowy ( wg. załącznika nr 4 do SIWZ)…”.Do oferty nie został załączony zaakceptowany i podpisany przez wykonawcę wzór umowy ( wg. załącznika nr 4 do SIWZ) Mając na uwadze powyższe stwierdzić należało iż treść oferty nr 2 nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów w roku szkolnym 2011/2012 oraz innych przewozów w związku z powyższym  ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

8.       ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Z poważaniem

Wójt Gminy Perzów

/-/ Bożena Henczyca

 

Załączniki

infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (493.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2011-08-17 11:15:16
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2011-08-17 12:10:20
Ostatnia zmiana:2011-08-17 12:10:28
Ilość wyświetleń:1070
Urząd Gminy Perzów
Perzów 78, 63-642 Perzów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij