Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetaru nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr G866742 w miejscowości Trębaczów dojazd do gruntów rolnych

Perzów, dnia 17.06.2011r.

ROŚGPK 272.9.2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr ROŚGPK 272.9.2011prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr G866742 w miejscowości Trębaczów dojazd do gruntów rolnych ”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:

1.       NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON”  Jan Kuropka, 56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1A.

SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1A.

2.       UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jako ofertę najkorzystniejszą do wyboru proponuje się ofertę która otrzymała najwyższą liczbę pkt w kryteriach określonych w SiWZ. Maksymalną liczbę pkt (od każdego członka komisji) otrzymała oferta nr 2 przedstawiająca najniższą cenę brutto.

Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100% .

3.       NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %

Oferty należało składać  w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów 78, pokój nr 2. Termin składania ofert upłynął dnia 13.06.2011 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Otwarcie oferty nastąpiło dnia 13.06.2011 r. o godz. 9:30.

4.       W wyniku prowadzonego postępowania  komisja stwierdziła, iż wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Ocenie podlegały dwie oferty. Oferta nr 1 KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE S.A. 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8, oraz oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON”  Jan Kuropka, 56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1A.

Maksymalną liczbę pkt (od każdego członka komisji) otrzymała oferta nr 2 przedstawiająca najniższą cenę brutto.

Punkty przyznane przez komisję (zgodnie z pkt XIII SiWZ):

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA 100 %

1

KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE S.A. 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

298,08

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON”  Jan Kuropka, 56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1A

300,00

 

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2  tj. ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON”  Jan Kuropka, 56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1A, która otrzymał  300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00 pkt.

6.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.

7.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.

W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

8.       ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w przypadku trybu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PERZÓW

/-/ Bożena Henczyca

Załączniki

informacja o wyborze najkorzyst oferty (476.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2011-06-16 12:41:33
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2011-06-17 12:52:07
Ostatnia zmiana:2011-06-17 12:52:52
Ilość wyświetleń:995
Urząd Gminy Perzów
Perzów 78, 63-642 Perzów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij