Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia publicznego nr ROŚGPK 341/12/10 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

Perzów, dnia 16.11.2010r.

ROŚGPK 341/12/10

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr  341/6/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Perzów - Nieprosin nr G866648 dojazd do gruntów rolnych na odcinku 850 mb
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:

1.       NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno, cena (z VAT) wybranej oferty wynosi: 34.722,15 zł.

2.       SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno Cena (z VAT) wybranej oferty : 34.722,15 zł.

3.       UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału – jedyna oferta (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100%.

4.       NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %

W postępowaniu złożona została jedna oferta.

W wyniku prowadzonego postępowania  komisja stwierdziła, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocenie podlegała jedna oferta.

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych w postępowaniu – jedyna oferta (tj. niewykluczonych  i nieodrzuconych), oceny wyboru najkorzystniejszej dokonano na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Punkty zostały przyznane zgodnie z  pkt XIII SiWZ. Oferent otrzymał maksymalna liczbę pkt ponieważ oferta zawierała najniższą cenę brutto – jedyna oferta.

Dla każdej z ofert zsumuwano  punkty przyznane indywidualnie przez członków komisji przetargowej liczone według powyższych zasad. Wynikiem oceny każdej z ofert jest suma otrzymanych punktów. W postępowaniu wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Dla każdej z ofert zsumuwano  punkty przyznane indywidualnie przez członków komisji przetargowej liczone według powyższych zasad. Wynikiem oceny każdej z ofert jest suma otrzymanych punktów. W postępowaniu wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA 100 %

1

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno

300,00

 

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1  tj. ofertę firmy: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno, otrzymała 300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00.

5.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.

6.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.

W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

7.       ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 2 pkt 1 ppkt a

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz.U. 2010  Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w przypadku trybu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Perzów

Bożena Henczyca

 

Załączniki

informacja 341 12 10 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-11-16 08:52:55
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-11-16 11:45:02
Ostatnia zmiana:2010-11-16 11:51:19
Ilość wyświetleń:794

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij