Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia publicznego nr ROŚGPK 341/11/10 - Przebudowa drogi gminnej Perzów - Nieprosin nr G866648 dojazd do gruntów rolnych na odcinku 850 mb

 

 

 

Perzów, dnia 06.10.2010r.

ROŚGPK 341/11/10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr  341/11/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Perzów - Nieprosin nr G866648 dojazd do gruntów rolnych na odcinku 850 mb”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:

1.       NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:

KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE S.A.

2.       SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

3.       UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jako ofertę najkorzystniejszą do wyboru proponuje się ofertę która otrzymała najwyższą liczbę pkt w kryteriach określonych w SiWZ. Maksymalną liczbę pkt (od każdego członka komisji) otrzymała oferta nr 1 przedstawiąjąca najniższą cenę brutto – jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100% .

4.       NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %

Oferty należało składać  w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów 78, pokój nr 2. Termin składania ofert upłynął dnia 27.09.2010 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Otwarcie oferty nastąpiło dnia 27.09.2010 r. o godz. 9:30.

5.       W wyniku prowadzonego postępowania  komisja stwierdziła, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ocenie podlegały dwie oferty. Oferta nr 1 KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE S.A. 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

Maksymalną liczbę pkt (od każdego członka komisji) otrzymała oferta nr 1 przedstawiąjąca najniższą cenę brutto – jedyna oferta złożona w postępowaniu.

Punkty przyznane przez komisję (zgodnie z pkt XIII SiWZ):

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA 100 %

1

KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE S.A. 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8

300,00

 

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1  tj. ofertę Wykonawcy: KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE S.A. 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 8, która otrzymał  300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00 pkt.

6.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.

7.       ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.

W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.

8.       ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w przypadku trybu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PERZÓW

/-/ Bożena Henczyca

 

Załączniki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 341 11 10 (312.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-10-06 10:19:26
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-10-06 12:17:58
Ostatnia zmiana:2010-10-06 12:35:07
Ilość wyświetleń:853
Urząd Gminy Perzów
Perzów 78, 63-642 Perzów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij