Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ROŚGPK 341/8/10

Perzów, dnia 15.09.2010r.
ROŚGPK 341/8/10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr  341/8/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę placów zabaw w sześciu miejscowościach gminy Perzów”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:
1. NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:
Zakład Usług Komunalnych „Caloring” w Kępnie 63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 12a.
2. SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 12a
3. UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100% - jedyna oferta.
4. NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %
Oferty należało składać  w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów 78, pokój nr 2. Termin składania ofert upłynął dnia 13.09.2010 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła 2 oferty. Otwarcie oferty nastąpiło dnia 13.09.2010 r. o godz. 9:30.
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1 FREE KIDS s.c. A.Gasiorek, Z. Andruszowski, Trzęsowice 32 55-106 Zawonia

2 Zakład Usług Komunalnych „Caroling” w Kępnie 63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 12a
W toku prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił  ofertę nr 1.
Ocenie podlegała jedna oferta, oferta numer 2
Oferta nr 2 wykonawcy Zakład Usług Komunalnych „Caloring” w Kępnie 63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 12a  otrzymała 300 pkt.
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium CENA 100 %
2 Zakład Usług Komunalnych „Caloring” w Kępnie 63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 12a 300

Punkty zostały przyznane zgodnie z  pkt XIII SiWZ. Oferta nr 2 otrzymała maksymalną liczbę pkt ponieważ oferta zawierała najniższą cenę brutto – jedyna oferta (spośród niewykluczonych i nieodrzuconych).
W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2  tj. ofertę Wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych „Caloring” w Kępnie 63-600 Kępno ul. Wiosny Ludów 12a, która otrzymał  300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00 pkt.
5. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.
6. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.
W postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 następującego wykonawcy:
FREE KIDS s.c. A.Gasiorek, Z. Andruszowski, Trzęsowice 32 55-106 Zawonia
W kosztorysach ofertowych wykonawca w pkt 1 , 2 , 3, 5, 16 zawarł zapisy (opisy pozycji) niezgodne z zapisami zawartymi w kosztorysach zerowych będących podstawą do ustalenia ceny ( zgodnie z pkt XII SiWZ), stanowiących załącznik nr 6 do SiWZ.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, iż treść oferty nr 1 nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Budowę placów zabaw w sześciu miejscowościach gminy Perzów, w związku z powyższym oferta nr 1 Wykonawcy FREE KIDS s.c. A.Gasiorek, Z. Andruszowski, Trzęsowice 32 55-106 Zawonia odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
7. ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
Z poważaniem
Wójt Gminy Perzów
/-/ Bożena Henczyca
 

Załączniki

INFORMACJA O WYORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-09-15 13:16:38
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-09-15 14:15:39
Ostatnia zmiana:2010-09-15 14:16:35
Ilość wyświetleń:1412

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij