Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca Świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów w roku szkolnym 2010/2011 oraz innych przewozów

ROŚGPK 341/7/10


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr  341/7/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów w roku szkolnym 2010/2011 oraz innych przewozów” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:
1. NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35.
2. SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35 cena (z VAT) wybranej oferty wynosi:  3,37 zł za 1 km
3. UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100% - jedyna oferta.
4. NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %
Oferty należało składać  w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów 78, pokój nr 2. Termin składania ofert upłynął dnia 13.08.2010 r. o godz. 9:00. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Otwarcie oferty nastąpiło dnia 13.08.2010 r. o godz. 9:30.
W wyniku prowadzonego postępowania  komisja stwierdziła, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Punkty zostały przyznane zgodnie z  pkt XIII SiWZ. Oferent otrzymał maksymalna liczbę pkt ponieważ oferta zawierała najniższą cenę brutto – jedyna oferta
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena  Liczba pkt w kryterium CENA 100 %
1 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35  3,37 zł 100

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1  tj. ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 35, otrzymała 500,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 500,00pkt, łączna punktacja 500,00.
5. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.
6. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.
W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.
7.  ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów o których mowa art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz.U. 2010  Nr 113 poz. 759.

Z poważaniem


Wójt Gminy Perzów
Bożena Henczyca

 

 

Załączniki

informacja o wyborze najkorzsytniejszej oferty ROŚGPK 341 7 10 (37.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-08-20 12:08:53
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-08-23 11:50:08
Ostatnia zmiana:2010-08-23 11:51:08
Ilość wyświetleń:1026

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij