Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ROŚGPK 341 6 /10

 

Perzów, dnia 12.08.2010r.
ROŚGPK 341/6/10


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr  341/6/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:
1. NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno, cena (z VAT) wybranej oferty wynosi: 53.020,14 zł.
2. SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno Cena (z VAT) wybranej oferty : 53.020,14 zł.
3. UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału – jedyna oferta (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100%.
4. NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %
W postępowaniu złożona została jedna oferta.
W wyniku prowadzonego postępowania  komisja stwierdziła, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ocenie podlegała jedna oferta.
Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych w postępowaniu – jedyna oferta (tj. niewykluczonych  i nieodrzuconych), oceny wyboru najkorzystniejszej dokonano na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Punkty zostały przyznane zgodnie z  pkt XIII SiWZ. Oferent otrzymał maksymalna liczbę pkt ponieważ oferta zawierała najniższą cenę brutto – jedyna oferta.
Dla każdej z ofert zsumuwano  punkty przyznane indywidualnie przez członków komisji przetargowej liczone według powyższych zasad. Wynikiem oceny każdej z ofert jest suma otrzymanych punktów. W postępowaniu wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

Dla każdej z ofert zsumuwano  punkty przyznane indywidualnie przez członków komisji przetargowej liczone według powyższych zasad. Wynikiem oceny każdej z ofert jest suma otrzymanych punktów. W postępowaniu wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba pkt w kryterium CENA 100 %
1 Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno 600,00

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2  tj. ofertę firmy: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie ul.Ks. P.Wawrzyniaka 20 63-600 Kępno, otrzymała 600,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 600,00pkt, łączna punktacja 600,00.
5. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.
6. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.
W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.
7. ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 2 pkt 1 ppkt a
Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz.U. 2010  Nr 113 poz. 759 - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  w przypadku trybu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.


Z poważaniem
Wójt Gminy Perzów
Bożena Henczyca

 

Załączniki

Nowy Dokument programu Microsoft Word (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-08-12 12:30:17
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-08-12 12:32:42
Ostatnia zmiana:2010-08-12 12:34:01
Ilość wyświetleń:871

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij