Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Perzów

Kolorowy pasek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przebudowę świetlicy wiejskiej w Trębaczowie

 

Perzów, dnia 23.03.2010r.

ROŚGPK 341/1/10


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Wójt Gminy Perzów INFORMUJE, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu Nr ROŚGPK 341/1/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego wykonawcy:
1. NAZWA WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:
Firma KUBOT sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot 63-600 Kępno Mianowicie 1k, cena (z VAT) wybranej oferty wynosi: 644.443,72 zł.
2. SIEDZIBA I ADRES WYKONAWCY KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO:  63-600 Kępno Mianowicie 1k
Cena (z VAT) wybranej oferty : 644.443,72 zł.
3. UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jest to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród ofert złożonych w postępowaniu spełniających warunki jego udziału (z pośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych) przy kryterium cena 100%..
4. NAZWY SIEDZIBY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM PRZY KRYTERIUM CENA 100 %
W postępowaniu złożonych zostało siedem ofert.
Ocenie podlegało siedem ofert. Jedynym kryterium oceny stanowiła cena, związku z tym pkt w kryterium cena są tożsame z łączną punktacją
Za podstawę obliczeń została przyjęta cena brutto zamówienia podana w ofercie. Maksymalną liczbę punktów tj. 100 (100x3) otrzymał oferent oferujący najniższą cenę. Punkty za cenę dla pozostałych ofert były  liczone wg wzoru:
                                                         Cena najniższa 
                                                   ------------------------  x 100 pkt x 100 % 
                                                          Cena badana
Dla każdej z ofert zsumuwano  punkty przyznane indywidualnie przez członków komisji przetargowej liczone według powyższych zasad. Wynikiem oceny każdej z ofert jest suma otrzymanych punktów. W postępowaniu wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów.
Nr oferty Nazwa wykonawcy wraz z siedzibą Liczba przyznanych pkt
1 MADAR-BUD S.C. B.J. Hodyjas Słupia pod Bralinem 61 63-642 Perzów  225,12
2 Firma KUBOT sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot 63-600 Kępno Mianowicie 1k 300,00
3 ZAKŁAD BUDOWLANO MONTAZOWY Krzysztof Lentka UL.Broniewskiego 30 56-500 SYCÓW 238,14
4 ZAKŁAD OGÓNOBUDOWLANY Walenty Anders 56-500 Syców ul.Broniewskiego 33 240,48
5 Korporacja BUDONIS Sp. z o.o. SPÓŁKA JAWNA 63-600 Kępno ul.Towarowa 9 241,38
6 ZAKŁAD PROJEKTOWO BUDOWLANY PROJEKTOBUD Kępno Andrzej Połomski Myjomice 17 c 63-600 Kępno 280,53
7 Bracia Mamczak Andrzej i Wojciech Mamczak Zwycięstwa 20 63-600 Kępno 289,17

W związku z powyższym  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2  tj. ofertę firmy: Firma KUBOT sp.j. Antoni i Małgorzata Kubot 63-600 Kępno Mianowicie 1k, otrzymała 300,00 pkt, liczba punktów w kryterium cena brutto: 300,00pkt, łączna punktacja 300,00.
V. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu nie wykluczono żadnej oferty.
VI. ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.
W postępowaniu nie odrzucono oferty żadnego wykonawcy.
VII.  ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OKREŚLONYM ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 LUB 2 PO UPŁYWIE KTÓREGO UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty(art. 94 ust. pkt 2 ustawy PZP).
Z poważaniem

 Wójt Gminy Perzów
/-/ Bożena Henczyca

 

Załączniki

informacja o wyborze ROŚGPK 341 1 10 (323.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Sławomir Paprocki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sławomir Paprocki
Data wprowadzenia:2010-03-23 08:41:15
Opublikował:Sławomir Paprocki
Data publikacji:2010-03-23 08:47:48
Ostatnia zmiana:2010-03-23 08:48:09
Ilość wyświetleń:1371

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij