Postępowania prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-9b229be0-1415-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

 

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9b229be0-1415-11ef-a7f7-6221b72ad4fc