O G Ł O S Z E N I E
INFORMUJĘ, IŻ W DNIU  27 maja 2024 r. O GODZ. 15:00 
W SALI  NR 5 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  W PERZOWIE
ODBĘDZIE SIĘ  SESJA RADY GMINY PERZÓW.


Tematem sesji będzie m. in.:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy Perzów Raportu o stanie Gminy Perzów w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Perzów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2024 – 2039.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2024 rok.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zakończenie II Sesji Rady Gminy Perzów.


                                                                         (-) Przemysław Łytka
                                                          Przewodniczący Rady Gminy Perzów