Treść zarządzenia z załącznikami znajduje się w załącznikach.