Adres strony internetowe, na której , na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ezamowienia.gov.pl/ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

Link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d7a18c9-5909-11ee-9aa3-96d3b4440790