Międzywojewódzki Cech Kominiarzy po raz kolejny prowadzi akcję „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” skierowanej do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce, w szczególności do zarządców i właścicieli różnego typu budynków.
Akcja ma na celu promowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
Podsumowaniem prowadzonej w.w. Kampanii Społecznej będzie III Ogólnopolski Kongres Kominiarski (w maju 2024 r.), którego głównym przesłaniem będzie promowanie odnawialnych źródeł energii oraz budowy kominów awaryjnych.


W załączeniu komunikaty Prezesa MCK i Prezesa KIK.