SROSTOWANIE

 

Zamawiający nie wymaga podpisania oferty ani załaczników podpisem elektronicznym zaufanym, ani osobistym.