W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 - 2039.

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XLIV/296/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, tj. 28 listopada 2022 r.