W sprawie:
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XLVI/295/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r.