W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XLIV/292/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2023 r.