W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów.

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XLIV/290/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.