W sprawie:
określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach...

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XLII/281/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.