W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 - 2039.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XLII/279/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, tj. 26.09.2022 r.