W sprawie:
sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XLI/274/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XLII/278/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, tj. XLII/278/2022 r.