W sprawie:
rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XLII/277/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, tj. 26.09.2022 r.