W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XLII/276/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 listopada 2022 r.