I N F O R M A C J A

W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania nowych dowodów osobistych oraz planowanym całkowitym zablokowaniem dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych
w dniu 05 listopada 2021 r. tj. piątek,
Wójt Gminy Perzów informuje o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych do godziny 11.30

                                      Wójt Gminy

                                    /-/ Danuta Froń