W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Data uchwały:
2021-07-16

Numer uchwały:
XXVIII/186/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, tj. 16.07.2021 r.