W sprawie:
,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2021 - 2024".

Data uchwały:
2021-06-28

Numer uchwały:
XXVII/185/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wlkp.