W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2017-2020".

Data uchwały:
2021-06-28

Numer uchwały:
XXVII/184/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.