W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.

Data uchwały:
2021-06-28

Numer uchwały:
XXVII/183/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.