W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 - 2039.

Data uchwały:
2021-06-28

Numer uchwały:
XXVII/182/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.