W sprawie:
ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów.

Data uchwały:
2021-06-28

Numer uchwały:
XXVII/181/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.