W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Perzów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Data uchwały:
2021-06-28

Numer uchwały:
XXVII/180/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Perzów

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.